December 6, 2022

Позиция на Лява платформа „Прогрес“ по повод кръглата маса “Лява България – идеи, политики, единение”

Считаме за добър знак цялостното намерение на организаторите като такова – да се води дебат за бъдещето, при това на левица, в която БСП е само един, макар и ключов фактор. Лява платформа „Прогрес“ бе създадена именно защото разпознава катастрофалното състояние на лявото в България и търси начини за неговото (пре)изграждане като единствена алтернатива за достойно бъдеще.