Цели на
Лява Платформа Прогрес

Лява платформа „Прогрес“ е неформално обединение на леви избиратели, работници, интелектуалци и политици.

Механизъм

Да осигурява механизми за дългосрочно обединение на лявото като открива общите стремежи и различията и като възвръща автентичните търсения и разговори вляво.

Идентичност

Да възвърне на лявата политическа идентичност нейното място като легитимен избор, но и като решение на глобалните кризи, в които светът се намира.

База

Да предоставя база за общо действие.

Обединяваме се около основни политически позиции

и насоки за застъпничество, изразени в нашия Манифест. Приемането на Манифеста е условие за участие на всички желаещи да се присъединят активно към дейността и каузите ни

Присъедини
се

Ако не сте член/деец на Лява платформа „Прогрес“, но искате да се присъедините, да ни подкрепите или да станете наши съмишленици, попълнете формата